Vil du høre mere om vores møbelleverings- og monteringsservice? Ring til os på 89 87 82 35

Top 5 designtrends for laboratorier

Dato

Top 5 designtrends for laboratorier

Life-science-industrien har oplevet stor vækst og er i konstant forandring og udvikling. I takt med at industrien vokser, bygges der konstant nye laboratorier.

Vi hos Copenspace følger life-science-industrien tæt, og vi elsker at dele vores viden om laboratoriedesign med dig. I denne artikel kommer vi med vores bud på, hvad de 5 største designtrends for laboratorier er i 2022.

1. Bæredygtighed

Bæredygtighed er øverst på listen over forretningsstrategier for de fleste forskningsorganisationer. Dette kommer ikke som en overraskelse i år 2022, hvor bæredygtighed er et nøgleord på tværs af næsten alle brancher.

At drive et laboratorium bruger en betydelig mængde energi og ressourcer, som har en effekt på vores planet, og det er derfor, mange life-science-virksomheder tager skridt til at minimere deres påvirkning på miljøet.

Laboratorier er ofte meget energikrævende af en række årsager, herunder de store mængder ventilationsudstyr, der kræves, og som følge heraf stigningen i varme- og køleforsyninger.

Nogle bæredygtighedsforanstaltninger er nemmere at implementere end andre, og nedenfor har vi listet et par faktorer, der kan hjælpe med at minimere et laboratoriums påvirkning af miljøet:

  • nventar og andre produkter fremstillet af genbrugsmaterialer
  • Minimér affald og implementér genbrug og affaldshåndtering
  • Implementér processer for at reducere vand- og energiforbrug

Mens bæredygtighed er en voksende trend inden for laboratoriedesign, vil sundhed og sikkerhed altid overgå. Og derfor skal alle ændringer følge de lokale sundheds- og sikkerhedsregler.

2. Digitale og automatiserede laboratorier

Som i enhver anden branche tager digitalisering og automatisering mere og mere over. Laboratorier bliver mere computerdrevne, og robotteknologi bruges mere og mere.

En teknologi, der vinder frem i disse dage, er cloud-teknologier og centralstyring af bygningsteknologi, der muliggør fjernadgang til laboratorieudstyr og bygningsteknologi (f.eks. ventilationssystem).

En anden trend inden for digitalisering er virtuelle laboratorier. Virtual reality bliver mere almindeligt hvert år, og laboratorier er ingen undtagelse. Virtuelle laboratorier bruges til virtuel fremstilling og kan simulere de værktøjer, udstyr, test og procedurer, der anvendes i laboratoriet, hvilket betyder, at du kan teste eksperimenter f.eks. i det virtuelle laboratorium, inden de indtastes i det fysiske.

3. Åbne og teamwork-orienterede laboratorier

Et stigende antal life-science-virksomheder skaber åbne laboratorier for at understøtte teamwork. Modsat dette har vi lukkede laboratorier, der mere hører til fortiden, og de understøtter individuelt arbejde, hvor forskerne har deres personlige arbejdsplads.

I åbne laboratorier deler laboratoriepersonalet al pladsen i laboratoriet inklusive udstyr, bænkplads og støttepersonale støtter alle forskere – ikke kun én. Dette er i langt højere grad i tråd med nutidens arbejdsmarked, hvor kommunikation vægtes højt og vil også gøre laboratoriet lettere omskifteligt til fremtidige forskningsbehov.

Typisk vil et åbent laboratorium være opdelt i laboratoriemoduler, hvor dele af forskningen udføres, som derefter afsluttes i et andet modul i laboratoriet. Dette tilskynder flere teams til at fokusere på separate faser af forskningen eller på helt separate forskningsprojekter.

4. 3D-printere

Brugen af 3D-printere er stigende i mange industrier og også inden for life-science. En af de mest kendte og omdiskuterede måder at bruge 3D-print på indenfor life-science er muligheden for at printe organer til den menneskelige krop. Dette er en teknik, der højst sandsynligt vil være tilgængelig inden for dette årti, da forskere allerede har været i stand til at 3D-printe væv og celler.

5. Ergonomi

Der er kommet et øget fokus på medarbejderes trivsel, og life-science-industrien har for længst fået øjnene op for vigtigheden af laboratoriepersonalets fysiske arbejdsmiljø.

Mange laboratorier har nu højdejusterbare arbejdsstationer, så personalet enten kan sidde eller stå En af de største risikofaktorer med hensyn til ergonomi i et laboratorium er gentagne bevægelser. Der er mange opgaver i et laboratorium, som er meget gentagne, hvilket betyder, at laboratoriepersonalet nogle gange laver det samme bevægelsesmønster igen og igen. De gentagne opgaver evalueres nøje; hjælpemidler implementeres efter behov; og holdningsbevidsthed får meget mere opmærksomhed end før.

FLERE
ARTIKLER