Vil du høre mere om vores møbelleverings- og monteringsservice? Ring til os på 89 87 82 35

HVAD ER FORSKELLEN PÅ VÅDE OG TØRRE LABORATORIER?

Dato

HVAD ER FORSKELLEN PÅ VÅDE OG TØRRE LABORATORIER?

Som teknologien har udviklet sig, er våde og tørre laboratorier blevet mere forbundet end tidligere, men de to typer af laboratorier har fundamentalt forskellige formål og designovervejelser.

Her hos Copenspace elsker vi at dele vores viden om laboratoriedesign, og i denne artikel lærer du om forskellen på våde og tørre laboratorier, og vi giver vores bud på, hvordan et laboratorium kan designes til fleksibel brug.

Hvad er et vådt laboratorium?

Du kan måske huske laboratoriet fra fysik- og kemitimerne i din skoletid. Bunsenbrænder, vask og et bredt sortiment af apparater til at udføre kemiske eksperimenter – et vådt laboratorium ligner ofte det typiske laboratorie fra skoletiden.

Forsøgene i våde laboratorier kan variere meget og have forskelligartet karakter, men grundlæggende bruges våde laboratorier til at udføre eksperimenter med materialer såsom:

 • Væsker
 • Medicin
 • Kemikalier
 • Enzymer
 • Biologisk materiale

Når man arbejder med ovenstående materialer, skal arbejdsstationerne være indrettet til at håndtere disse på en forsvarlig måde. Laboratoriet skal også være designet til at kunne bortskaffe, opbevare og beskytte materialerne og laboratorieprøverne.

Når man arbejder med kemikalier og andre potentielt farlige væsker, skal man desuden indtænke en række sikkerhedsforhold i laboratoriedesignet.

Designovervejelser ved våde laboratorier

Overordnet stiller våde laboratorier større krav til designet af rummet og bygningen end det tørre laboratorie. Aktiviteterne, der foregår i det våde laboratorium, afgør nemlig ikke kun rummets, men hele bygningens design.

Når vi bygger et vådt laboratorie, skal vi typisk øge og forbedre rørføringen i de eksisterende bygninger for at kunne håndtere flere typer af ”vådt” affald. Der skal være adgang til frisk luft, omfattende ventilationssystem og mulighed for vedligeholdelse af fugtniveauer.

Det våde laboratorie kræver typisk en del mere inventar såsom kølesystemer, stinkskab, vask og meget andet. Derudover kan der også være behov for en række sikkerhedsmæssige foranstaltninger.

Afhængigt af forsøgenes karakter, overvejer man typisk nedenstående inventar:

 • Afløbs-, affalds- og ventileringssystemer
 • Stinkskabe
 • Laboratorieborde og vask, som er lette at rengøre
 • Biosikkerhedsskabe
 • Materialer som er modstandsdygtige over for bakterier og kemikalier
 • Køle- og fryseskabe
 • Varmt og koldt vand samt deioniseret vand og omvendt osmose
 • Steriliseringsudstyr
 • Sikkerhedsbrusere, øjenskylle- og håndvaskstationer 

Hvad er et tørt laboratorium?

Hvad er så et tørt laboratorie, tænker du måske? I et tørt laboratorie laver man beregningsmæssige simulationer og eksperimenter på højteknologiske computere. Her arbejder man altså slet ikke med væsker eller andet materiale, som typisk forbindes med laboratorier.

Snarere arbejder man med data og beregninger, som er umulige at teste i våde laboratorier, fordi forsøgene ofte foregår på teoretisk plan. Tørre laboratorier bruges til at behandle data inden for eksempelvis akademisk forskning, informationsteknologi og ingeniørvidenskab.

Er tørre laboratorier så bare veludstyrede computerrum? Ja, på en måde, men derfor skal man ikke undervurdere resultaterne. Forskningen i tørre laboratorier hjælper nemlig videnskabsfolk til at forudse fænomener med høj nøjagtighed, og udstyret er uhyre komplekst hvilket stiller en række krav til designet af laboratoriet.

Designovervejelser ved tørre laboratorier

Med tørre laboratorier er der en række designmæssige overvejelser, da der typisk vil være samlet mange højteknologiske computere, 3D-printere, lasere og andre komplekse og elektroniske maskiner. Disse maskiner stiller krav til alt fra lyd og vibration til elektrostatisk udladning.

De mange maskiner og varmen herfra øger risikoen for statisk udladning. Derfor bør man overveje, hvilke materialer laboratoriet er indrettet med. Her vælger man typisk overfladematerialer, som er mindre statiske, så man undgår at få stød i laboratoriet.

Det tørre laboratorie bør også udstyres med nødstrøm og en god luftudskiftning, eftersom de mange maskiner genererer en del varme.

Hvordan designer man et fleksibelt laboratorie?

Fleksibilitet og tilpasning af laboratorier kan nemt opnås ved at være strategisk i designprocessen.

Det kan være en stor fordel at indtænkte en vis fleksibilitet i sit laboratoriedesign, så man har mulighed for at teste sine teorier i et vådt laboratorium og derefter analysere data i et tørt.

De fleste komponenter i et tørt laboratorium er flytbare, og det våde laboratorium kan bygges op omkring fleksible arbejdsstationer, og derfor vil man nemt kunne konvertere rummet alt efter behov.

Nogle elementer såsom stinkskab og vask kan ikke flyttes, men overordnet vil man nemt kunne konvertere sit laboratorium fra vådt til tørt og omvendt med udskiftning af det flytbare inventar.

Det kan i nogle tilfælde været oplagt at designe en såkaldt flex-zone, som kan fungere både som kontorplads og laboratorie. Det giver plads til udskiftning af inventar, såvel som at den ekstra plads giver mulighed for at udvide laboratoriet, hvis der på sigt bliver behov for det.

Brug for hjælp til dit næste laboratorieprojekt?

Hvad end du skal konvertere kontorlokaler til laboratorie, skal udvide eller du er ved at få bygget fra bunden, kan vi hos Copenspace hjælpe dig med laboratorieområderne.

Vi er ikke kun specialiseret i laboratoriedesign, men fungerer som hovedentreprenør og tager os af hele byggeprojektet fra start til slut.

Vi vil meget gerne høre om dit projekt, så vi sammen kan finde ud af, hvordan vi kan hjælpe.

FLERE
ARTIKLER