Vil du høre mere om vores møbelleverings- og monteringsservice? Ring til os på 89 87 82 35

Hvordan Klassificeres GMO-Laboratorier?

Der er særlige krav til laboratorier, der arbejder med genetisk modificerede organismer (GMO’er). Det gælder både med hensyn til procedurer og sikkerhedsforanstaltninger og laboratoriets fysiske udformning som arbejdslokale. I denne artikel gennemgår vi de forskellige klassifikationer af GMO-laboratorier og gennemgår de forskellige krav til laboratorier, der arbejder med GMO’er. Hvad er et GMO-laboratorium? Et GMO-laboratorium […]

How Are Laboratories GMO Classified?

There are specific requirements for laboratories working with genetically modified organisms (GMOs). This is both in terms of procedures and safety measures but also in the physical design of the laboratory as a working premise. In this article, we’ll cover the different classifications of GMO laboratories and walk you through the different requirements for laboratories […]

Hvordan Kan Smart Bygninsteknologi Gavne Mit Laboratorium?

Bygningsteknologi bliver stadigt mere intelligent og kan styres målrettet og fuldt ud automatisk. Laboratorier har mange tekniske installationer, og når der bygges nye laboratorier, anbefaler vi vores kunder at overveje et intelligent og automatiseret CTS (forkortelse for Central Tilstandskontrol og Styring) til styring af deres tekniske installationer. Hvad er et CTS? Et CTS kan styre […]

How Can A Building Management System Benefit My Laboratory?

Building technology has become increasingly more intelligent and can control technical installations in a targeted and fully automatic manner. Laboratories have many technical installations and when building new laboratories, we recommend our customers to consider an intelligent and automated BMS (short for Building Management System) to control their technical installations. What is a BMS? A […]

SÅDAN GØR DU DIT LIFE SCIENCE LABORATORIUM MERE BÆREDYGTIGT

Laboratorier er ansvarlige for store mængder kulstofemission på verdensplan. Life science-industrien har i mange tilfælde været overset i den grønne omstilling, men nu er bæredygtighed for alvor kommet på dagsordenen. I denne artikel gennemgår vi, hvordan du kan understøtte mere bæredygtig drift i dit laboratorium. Hvad er et bæredygtigt laboratorium? Det kan være en udfordring […]

How To Make Your Life-Science Laboratory More Sustainable

Laboratories are responsible for extensive amounts of carbon emissions worldwide. The life science industry has in many cases been overlooked in the green transition for many years but now sustainability is seriously on the agenda. In this article, we’ll cover how to design a more sustainable laboratory and how you can support sustainable operations in […]

SÅDAN FINDER DU EN PASSENDE EJENDOM TIL ET NYT LABORATORIUM PÅ SJÆLLAND

Det kan være en vanskelig og tidskrævende proces at finde egnede laboratoriepladser til leje eller kontorlokaler, der kan omdannes til laboratorier. En specialiseret søge- og vurderingstjeneste kan være en løsning for dig at overveje, hvis din virksomhed udvider og har brug for ny laboratorieplads. I denne artikel vil vi gennemgå denne service og de tre […]

How to find a suitable property for a New Laboratory in New Zealand, Denmark

It can be a difficult and time-consuming process to find suitable laboratory space to rent or office space that can be converted into laboratories. A specialized search and evaluation service might be a solution for you to consider if your company is expanding and needs new laboratory space. In this article, we’ll cover the service […]

Top 4 gulvmaterialer til laboratorier og renrum

Når man designer det perfekte renrum eller laboratorium, skal alle elementer være i overensstemmelse med hinanden. Valget af det rigtige gulv afhænger af den type arbejde, du udfører, og de materialer, der anvendes. Inden du vælger gulvmateriale til dit laboratorium, bør du overveje, hvilke krav rummet skal opfylde. I denne artikel gennemgår vi nogle af […]

Top 4 Flooring Materials For Laboratories and Cleanrooms

When designing the perfect cleanroom or laboratory all elements should successfully come together. Choosing the right flooring is dependent on the type of work you’re doing and the materials in use. Before choosing the flooring material for your laboratory you should consider which requirements your cleanroom should meet. In this article, we’ll go through some […]