Vil du høre mere om vores møbelleverings- og monteringsservice? Ring til os på 89 87 82 35

Hvordan Klassificeres GMO-Laboratorier?

Dato

Hvordan Klassificeres GMO-Laboratorier?

Der er særlige krav til laboratorier, der arbejder med genetisk modificerede organismer (GMO’er). Det gælder både med hensyn til procedurer og sikkerhedsforanstaltninger og laboratoriets fysiske udformning som arbejdslokale.

I denne artikel gennemgår vi de forskellige klassifikationer af GMO-laboratorier og gennemgår de forskellige krav til laboratorier, der arbejder med GMO’er.

Hvad er et GMO-laboratorium?

Et GMO-laboratorium er ganske enkelt et laboratorium, der arbejder med genetisk modificerede organismer. Men hvad er GMO’er, tænker du måske.

En GMO er en organisme, der er blevet ændret ved hjælp af genteknologi, f.eks. med et gen fra en anden organisme.

Måske har du hørt udtrykkene genetisk modificeret eller genetisk manipuleret, og disse anvendes f.eks. i forskning for at forebygge sygdomme, til fremstilling af lægemidler, til fremstilling af kosttilskud som f.eks. vitaminer eller til fremstilling af fødevarer, der er mere modstandsdygtige over for skadedyr og pesticider.

Denne type forskning foregår i laboratorier, men for at arbejde med GMO’er skal laboratoriet være godkendt af Arbejdstilsynet.

Godkendelser af GMO-laboratorier kan gives i 4 niveauer, som vi vil uddybe i det følgende. I Danmark er den mest almindelige GMO-klasse 1, men vi har også nogle laboratorier på højere niveauer, f.eks. på forskningsfaciliteter såsom Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

Hvordan klassificeres GMO-laboratorier?

GMO-laboratorier er klassificeret fra klasse 1-4. Klasse 1 repræsenterer den laveste risiko, og klasse 4 beskriver det højeste risikoniveau.

Afhængigt af hvilken type forskning dit laboratorium skal udføre, bestemmer din virksomhed, hvilken klasse myndighederne skal klassificere laboratoriet i.

For at vælge den rigtige klasse skal du foretage en risikovurdering, hvor du tager højde for de risici, der er forbundet med de fremtidige projekter. Her skal du både tage hensyn til menneskers sundhed og sikkerhed og til risikoen for påvirkning af miljøet.

Afhængigt af risikovurderingen vælger du, hvilken af de 4 klasser dit laboratorium skal klassificeres i:

  • Klasse 1: laboratorier med aktiviteter uden eller med ubetydelig risiko
  • Klasse 2: laboratorier med aktiviteter med lav risiko
  • Klasse 3: laboratorier med aktiviteter med moderat risiko
  • Klasse 4: laboratorier med aktiviteter med høj risiko

Ud over risikovurderingen skal du også medtage oplysninger om laboratoriets udformning. Her skal du beskrive, hvilke sikkerhedsforanstaltninger der er nødvendige for at udføre aktiviteter med GMO’er på en sikker måde og forhindre spredning eller udsætning af dem.

Hvad er kravene til laboratorier, der arbejder med GMO’er

Der er flere krav, som er særlige for GMO-laboratorier. Både med hensyn til indretning af rummet og brugen af det. I det følgende vil vi gennemgå nogle af de vigtigste krav til GMO-laboratorier.

Først og fremmest skal alt i laboratoriet – alle overflader, herunder alle tekniske installationer og computere i et GMO-laboratorium, være udformet, så de er lette at rengøre og desinficere. Renlighed er vigtig i alle laboratorier, men rengøringsstandarderne i et GMO-laboratorium er strengere end i et normalt laboratorium.

Sikkerhed

I et klassificeret rum er der særlige regler for beskyttelsesudstyr; alle skal bære en laboratoriekittel, jakke og bukser til beskyttelse af personen og deres almindelige tøj. Dette gælder for alle, der kommer ind i laboratoriet – også besøgende. Hvis en person kommer ind i et GMO-laboratorium i udstyr eller fodtøj, der ikke kan desinficeres, skal det bortskaffes som GMO-affald, hvis det er blevet kontamineret.

Håndtering af affald og spild

Et GMO-laboratorium har med potentielt farlige materialer at gøre, og der bør derfor træffes særlige forholdsregler for at håndtere spild. Der bør være desinfektionsmidler til rådighed alle steder, hvor der udføres aktiviteter med GMO’er.

Det er vigtigt, at alt forurenet materiale og GMO-affald bortskaffes på korrekt vis. Dette omfatter alt fra papirhåndklæder til rengøring af spild til engangsbeskyttelsesudstyr, nåle, celler og væsker.

Afhængigt af laboratoriets GMO-klasse er der forskellige regler for affaldshåndtering, men fælles for dem alle er, at forurenet affald skal håndteres som GMO og biologisk aktivt materiale og bortskaffes som sådant.

Ventilation

Der bør træffes særlige foranstaltninger vedrørende ventilationssystemer i GMO-laboratorier. Hvis der sker noget uheldigt, bør det f.eks. ikke være muligt at trække eller skubbe luft fra et klassificeret rum til et andet, hvilket betyder, at separate rum skal have separate og lukkede ventilationssystemer.

LAF-bænke er yderst relevante for GMO-laboratorier. De anvendes som særligt beskyttede arbejdsområder, der har til formål at beskytte det materiale, der befinder sig i bænken. Generelt er der to typer LAF-bænke: horisontale luftstrømme og vertikale luftstrømme. I GMO-laboratorier kan LAF-bænke med horisontal luftstrøm kun anvendes til aktiviteter, hvor der ikke er nogen luftforurening.

Selv om det ikke er et krav for alle klasser, anbefaler Arbejdstilsynet, at der etableres separate ventilationskanaler for hvert rum. Dette er kun et krav for klasse 3 og 4, men er af sikkerhedshensyn en god sikkerhedsforanstaltning for alle klasser af GMO-laboratorier.

Kan Copenspace bygge mit GMO-laboratorium?

Det korte svar er ja! Her hos Copenspace bygger vi alle typer laboratorier og kan hjælpe dig med at designe dit laboratorium til præcis den klasse, du har brug for til dine forskningsaktiviteter.

Du er velkommen til at kontakte os for at få rådgivning om, hvordan du designer og bygger et GMO-laboratorium.

FLERE
ARTIKLER