Vil du høre mere om vores møbelleverings- og monteringsservice? Ring til os på 89 87 82 35

The Three Largest Manufacturers of Laboratory Furniture in Denmark

Looking to install a high-tech laboratory in Copenhagen, Denmark? It can be difficult to know which manufacturer of laboratory furniture to choose. Especially when Denmark boasts some of the most innovative manufacturers of laboratory furniture in the world.

 

 

 

 

I hear you say ‘seriously, we have the best in the world?’ Maybe we should say it like Carlsberg – ‘Probably’.

 

 

 

 

Denmark’s three largest manufacturers of laboratory furniture have historically originated from the same roots. The three companies that are operating so successfully today began existence around 60 years ago. Over the years, the desire to create the most practical, flexible, and ergonomic laboratory furniture designs has resulted in something that is… well… world class.

 

 

 

 

And that is why Copenspace can only highly recommend the products from these three companies and is proud to supply their products in our turn-key installations. Here is an introduction to them:

Labflex A/S

Website: www.labflex.com

The current Labflex company was established in 1992, but the roots of the company go back long before that, by the name of Byrum Labflex. Now, the company has undergone ownership changes, and continues its pathway of developing future-proof laboratory designs.

Labflex’s 15.000m2 production facilities are located in Skive, where state-of-the-art modern machinery with optimised work and material flow make production as efficient as possible. All of Labflex’s products are manufactured in high quality with an unwavering commitment to functionality, design, ergonomics, environment, and long service life.

The Labflex team includes architects, engineers, building designers and laboratory technicians, through which careful insight is achieved into norms, regulations, and trends.

Labflex supply a complete range of laboratory furniture products including:

 • Cabinets
 • Worktops
 • Installations (lighting, sockets & taps)
 • Weighing columns
 • Microscopic tables
 • Laboratory chairs

It also carries a wide range of ventilation equipment as follows:

 • Fume cupboards
 • Laf benches
 • Fume hoods
 • Point extraction arms
 • Suction box solutions
 • Ventilated equipment cabinets

The furniture itself is split into 4 systems:

 • System 10: Flexible design with base units constructed with a steel frame, allowing for movable underbench cabinets
 • System 14: This system has no legs, meaning improved cleanliness. Heigh-adjustable worktops ensure excellent ergonomics
 • System 16: A fixed laboratory solution featuring sold MFC base units. A great solution to achieve more storage space.
 • VisionLab: This flexible system boasts a unique, world-class design, and GMO-approved electric height-adjustable worktops.

We began with the longest-established company. Next up, a company from 2006:

Labmodul A/S

Website: www.labmodul.dk

With production facilities in Christiansfeld, Labmodul is global market leader in the area of low energy laboratory products and energy-saving solutions for fume cupboards.

Labmodul’s concept from the beginning, has been focus entirely on design and ergonomic solutions. The designs consider the space in its entirety, taking into account legal requirements and safety aspects. The result is a laboratory which is both ergonomic and functions as an effective work environment.

Labmodul’s range includes a wide range of future-proof solutions, including both ordinary and high-performance solutions.

The furniture range goes beyond laboratories and includes products for hospitals and schools.

Furniture products for laboratories include:

 • Furniture systems
 • Storage cupboards
 • Weighing tables
 • Trolleys
 • Height-adjustable worktops
 • Chemical cupboards
 • Fume cupboards
 • Working enclosures
 • HPLC and equipment cupboard systems
 • Extraction arms
 • Chairs and stools
 • Fridges and freezers
 • Washing equipment

Labmodul also offers a complete range of energy-optimised fume cabinets, associated air control systems and LAF benches.

Now for the last company (but certainly not the least!)

ZYSTM A/S

Website: www.zystm.com

Of the three companies, Zystm is the newest, having started in 2007, and it is also the largest.

With a modern and effective production facility located in Herning, Zystm produces both furniture and metal components in-house. The company is founded with a vision to make a difference in the healthcare, laboratory, and schooling sectors. Its focus areas are as follows: Delivery time/guarantee, quality, design, functionality and flexibility.

The company is founded by persons with a long experience in the industry, and the team comprises, as Zystm say themselves: the absolute elite.

Zystm’s wide product range spans 5 systems:

 • Zystm 1: A fixed-heigh system with leg-less design for cleanliness
 • Zystm 3: Individual table leg-frames suitable for heavy weigh load
 • Zystm 5: A high-cleanliness design featuring hidden channels for cables, water and other supplies
 • Zystm 9: A stationary furniture system with fixed base units for optimal storage space
 • Zystm Flex: A highly mobile laboratory bench and shelf system

So which laboratory furniture supplier should I choose?

If by now you are thinking ‘help, how can I ensure that I choose the correct furniture supplier’ we completely understand. The three laboratory furniture manfacturers mentioned above are all excellent in their own right, and make up a world-beating threesome.

The answer to this question lies in the specifics of your project. Through our experience working with these suppliers, we at Copenspace are able to choose the correct furniture to match your needs.

Ready to contact us about your project?

CLICK HERE TO FILL OUT OUR CONTACT FORM

Once filling out our contact form, we will be in touch within 24 hours (hopefully sooner) to have a chat about your project. We are here for you, and we will work to your schedule and your requirements. Next steps normally include a face-to-face or zoom meeting to find out how far you have got with the project, and how we can help you progress.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

De tre største producenter af laboratoriemøbler i Danmark

Ønsker du at installere et højteknologisk laboratorium i København, Danmark? Det kan være svært at vide, hvilken producent af laboratoriemøbler man skal vælge. Især når Danmark kan prale af nogle af de mest innovative producenter af laboratoriemøbler i verden.

Jeg hører dig sige ’seriøst, vi har det bedste i verden?’ Måske skulle vi sige det som Carlsberg – ’Sandsynligvis’.

Danmarks tre største producenter af laboratoriemøbler er historisk set udsprunget af de samme rødder. De tre virksomheder, der opererer så succesfuldt i dag, begyndte at eksistere for omkring 60 år siden. I årenes løb har ønsket om at skabe de mest praktiske, fleksible og ergonomiske laboratoriemøbeldesign resulteret i noget, der er … ja… verdensklasse.

Og derfor kan Copenspace kun varmt anbefale produkterne fra disse tre virksomheder og er stolte af at levere deres produkter i vores nøglefærdige installationer. Her er en introduktion til dem:

Labflex A/S

Hjemmeside: www.labflex.com

Den nuværende Labflex-virksomhed blev etableret i 1992, men virksomhedens rødder går tilbage længe før det, under navnet Byrum Labflex. Nu har virksomheden gennemgået ejerskabsændringer og fortsætter sin vej med at udvikle fremtidssikrede laboratoriedesigns.

Labflex’s 15.000m2 produktionsfaciliteter er placeret i Skive, hvor topmoderne maskineri med optimeret arbejde og materialeflow gør produktionen så effektiv som muligt. Alle Labflex’s produkter er fremstillet i høj kvalitet med en urokkelig forpligtelse til funktionalitet, design, ergonomi, miljø og lang levetid.

Labflex-teamet omfatter arkitekter, ingeniører, bygningskonstruktører og laboratorieteknikere, hvorigennem der opnås omhyggelig indsigt i normer, regler og trends.

Labflex leverer et komplet udvalg af laboratoriemøbler, herunder:

 1. Skabe
 2. Bordplader
 3. Installationer (belysning, stikkontakter og vandhaner)
 4. Vejesøjler
 5. Mikroskopiske tabeller
 6. Laboratoriestole

Den har også en bred vifte af ventilationsudstyr som følger:

 1. Stinkskabe
 2. Laf bænke
 3. Stinkskabe
 4. Punktudsugningsarme
 5. Sugeboksløsninger
 6. Ventilerede udstyrsskabe

Selve møblerne er opdelt i 4 systemer:

System 10: Fleksibelt design med baseenheder konstrueret med en stålramme, der giver mulighed for flytbare underbordsskabe
System 14: Dette system har ingen ben, hvilket betyder forbedret renlighed. Højdejusterbare bordplader sikrer fremragende ergonomi
System 16: En fast laboratorieløsning med solgte MFC-basisenheder. En god løsning til at opnå mere lagerplads.
VisionLab: Dette fleksible system kan prale af et unikt design i verdensklasse og GMO-godkendte elektriske højdejusterbare bordplader.

Vi begyndte med det længst etablerede firma. Dernæst en virksomhed fra 2006:

Labmodul A/S

Hjemmeside: www.labmodul.dk

Med produktionsfaciliteter i Christiansfeld er Labmodul global markedsleder inden for lavenergilaboratorieprodukter og energibesparende løsninger til stinkskabe.

Labmoduls koncept har fra starten været udelukkende fokus på design og ergonomiske løsninger. Designene overvejer rummet i sin helhed under hensyntagen til lovkrav og sikkerhedsaspekter. Resultatet er et laboratorium, der både er ergonomisk og fungerer som et effektivt arbejdsmiljø.

Labmoduls sortiment omfatter en bred vifte af fremtidssikrede løsninger, herunder både almindelige og højtydende løsninger.

Møbelsortimentet rækker ud over laboratorier og omfatter produkter til hospitaler og skoler.

Møbelprodukter til laboratorier omfatter:

 • Møbelsystemer
 • Opbevaringsskabe
 • Vejeborde
 • Vogne
 • Højdejusterbare
 • bordplader
 • Kemiske skabe
 • Stinkskabe
 • Arbejdsskabe
 • HPLC og
 • udstyrsskabssystemer
 • Udsugningsarme
 • Stole og taburetter
 • Køleskabe og frysere
 • Vaskeudstyr

Labmodul tilbyder også et komplet udvalg af energioptimerede stinkskabe, tilhørende luftstyringssystemer og LAF bænke.

Nu til det sidste firma (men bestemt ikke det mindste!)

ZYSTM A/S

Hjemmeside: www.zystm.com

Af de tre virksomheder er Zystm den nyeste, der startede i 2007, og den er også den største.

Med et moderne og effektivt produktionsanlæg beliggende i Herning, producerer Zystm både møbler og metalkomponenter i egen regi. Virksomheden er grundlagt med en vision om at gøre en forskel inden for sundheds-, laboratorie- og skolesektoren. Dens fokusområder er som følger: Leveringstid/garanti, kvalitet, design, funktionalitet og fleksibilitet.

Virksomheden er grundlagt af personer med lang erfaring i branchen, og teamet består, som Zystm selv siger: den absolutte elite.

Zystms brede produktsortiment spænder over 5 systemer:

Zystm 1: Et system med fast højde med benløst design for renlighed
Zystm 3: Individuelle bordbenstel velegnet til tung vægtbelastning
Zystm 5: Et design med høj renhed med skjulte kanaler til kabler, vand og andre forsyninger
Zystm 9: Et stationært møbelsystem med faste bundenheder for optimal opbevaringsplads
Zystm Flex: Et meget mobilt laboratoriebænk- og hyldesystem

Så hvilken laboratoriemøbelleverandør skal jeg vælge?

Hvis du nu tænker 'hjælp, hvordan kan jeg sikre, at jeg vælger den rigtige møbelleverandør', forstår vi fuldstændigt. De tre ovennævnte laboratoriemøbelproducenter er alle fremragende i deres egen ret og udgør en verdensomspændende trekant.

Svaret på dette spørgsmål ligger i detaljerne i dit projekt. Gennem vores erfaring med at arbejde med disse leverandører, er vi hos Copenspace i stand til at vælge de rigtige møbler, der matcher dine behov.

Klar til at kontakte os om dit projekt?

KLIK HER FOR AT UDFYLDE VORES KONTAKTFORMULAR

Når du har udfyldt vores kontaktformular, kontakter vi dig inden for 24 timer (forhåbentlig tidligere) for at få en snak om dit projekt. Vi er her for dig, og vi vil arbejde efter din tidsplan og dine krav. De næste trin inkluderer normalt et ansigt-til-ansigt- eller zoom-møde for at finde ud af, hvor langt du er nået med projektet, og hvordan vi kan hjælpe dig med at komme videre.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *